Król Lew PBF
Cesarstwo Doliny - Wersja do druku

+- Król Lew PBF (//pbf.krollew.pl)
+-- Dział: FAQ (//pbf.krollew.pl/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Dział: Zapisy i opisy stad (//pbf.krollew.pl/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Wątek: Cesarstwo Doliny (/showthread.php?tid=2567)Cesarstwo Doliny - Haki - 15-07-2017

[Obrazek: Cu8SF5c.png]Cesarstwo opiera się na ideałach. To one są częścią spajającą wszystkich członków stada, dając nam poczucie, że nasze życie nie polega wyłącznie na zaspakajaniu swoich podstawowych potrzeb. Obowiązkiem każdego cesarskiego jest nie tylko przestrzeganie ustanowionych praw, lecz także troska o dobro swoich pobratymców. W nasze szeregi przyjmiemy każdego, bez względu na jego przekonania czy zwyczaje, oczywiście  o ile nie stoją one w sprzeczności z naszym prawem i przyjętymi zwyczajami. W przypadku konfliktów wolimy obierać drogę dialogu, a do przemocy uciekamy się jedynie w ostateczności.
[Obrazek: AxPKSXn.png]Praworządność:
historia nauczyła nas, że niczym nieograniczona władza prowadzi prostą drogą do nadużyć i patologii. Prawo daje nam poczucie bezpieczeństwa, chroni słabszych przed silniejszymi a poddanych przed kaprysami władców.

Równość:
niezależnie od wieku czy statusu społecznego, z punktu widzenia prawa, wszyscy jesteśmy równi.

Tolerancja: nikt z nas nie miał wpływu na to kim się urodził. Jako cywilizowana grupa jesteśmy gotowi prowadzić dialog z każdym, kto tego dialogu poszukuje, bez względu na jego gatunek czy pochodzenie. Czasem to co jest w nas najbardziej wartościowe, jest ukryte głęboko w środku.

Organizacja: kiedy wybije godzina próby, wszyscy musimy być gotowi by stanąć w obronie naszych szlachetnych wartości, jednak wojen nie wygrywa się gadaniem o wolności. Tylko dobrze zorganizowana grupa, gdzie każdy wykonuje powierzone mu obowiązki, potrafi wyjść zwycięsko z konfliktu.
[Obrazek: EbZ53jv.png]Obok monarchów, władzę sprawuje zgromadzenie. Są to wszyscy członkowie stada za wyjątkiem młodych i osobników z rangą: "Rekrut". Przed podjęciem decyzji ważnej dla całego stada, przywódcy mają obowiązek przeprowadzenia głosowania które przesądzi o dalszych działaniach. Wniosek wybiera się większością głosów, przy czym parze cesarskiej przysługuje prawo veta.

Zgromadzenie pełni również rolę sądu, na czele którego stoi para cesarska. Osobnik oskarżony o złamanie któregoś z praw, ma możliwość obrony swoich racji na forum stada, podczas, gdy druga strona próbuje udowodnić jego winę. Kolejnym etapem procesu jest głosowanie, podczas którego orzeka się o winie lub jej braku.

System kar:
przewinienia dzielimy na trzy kategorie: występki, przestępstwa oraz zbrodnie. O charakterze popełnionego wykroczenia orzeka zgromadzenie, które następnie decyduje w jaki sposób ukarać winnego. Każda z kategorii posiada oddzielną pulę kar z której mogą  czerpać orzekający.
Prawo łaski obowiązuje tylko wtedy, gdy każdy z monarchów opowie się za ułaskawieniem.
[Obrazek: vyJnCd8.png]Żyj w zgodzie z ustanowionym prawem.
Szanuj życie swoje oraz innych.
Powierzone obowiązki wypełniaj z oddaniem i pełnym poświęceniem.
Unikaj niepotrzebnych konfliktów.
Do przemocy uciekaj się tylko w ostateczności.
Dbaj o swój wizerunek.
[Obrazek: XAyisv6.png]
Rekrut: osobniki z tą rangą nie są uznawane za pełnoprawnych członków stada. Nie przysługuje im prawo głosu na zgromadzeniach przez co nie mają realnego wpływu na drogę jaką podąża stado. W momencie ukończenia wszystkich szkoleń i wykazania się znajomością panujących w Cesarstwie  praw, osobnik może ubiegać się o awans.

Wiarus
: fundament Cesarstwa. Znający prawo i podstawowe techniki walki, Wiarusi stanowią trzon sił cesarskich. Podczas zgromadzeń przysługuje im prawo głosu, toteż mają realny wpływ na rozwój stada.

Weteran:
do uzyskania tej rangi nie wystarczy nienaganna służba szeregach Cesarstwa. Weteranami mogą zostać tylko Ci, którzy nawet w krytycznych sytuacjach potrafią zachować zimną krew  i wyprowadzić swoich towarzyszy z najgorszej opresji.

Radca:
doradca i honorowy gwardzista pary cesarskiej. Radcy cechują się doskonałą znajomością prawa, umiejętnościami nieszablonowego myślenia oraz nienagannym wyglądem. Stanowią elitę wśród cesarskich, ideał do którego każdy z nas powinien podążać.

Cesarz/Cesarzowa:
to właśnie na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za losy Cesarstwa, jednak w przeciwieństwie do zwyczajów panujących u większości stad, ich władza jest wyraźnie ograniczona przez wolę ogółu. Na czas wojny cesarz przejmuje władzę absolutną nad stadem.[Obrazek: CGFHULb.png]
 


Haki


Haki nigdy nie oczekiwał, że los da mu szansę wykazania się w roli przywódcy, jednak gdy takowa się pojawiła, lew nie zamierzał jej zmarnować.  Dzięki swojej otwartości na innych, Haki zgromadził wokół siebie grupę lwów, która podobnie jak on, gotowa była poświęcić się idei budowy lepszego świata, miejsca gdzie kaprysy władców będą ustępowały prawu.
Pomimo dobrej znajomości sztuki wojennej, Haki nie jest  typem wojownika. Uważa, że słowami można osiągnąć o wiele więcej niż bezmyślną przemocą, jednak potrafi też dostrzec sytuacje w których jedynym rozwiązaniem są metody siłowe. Sprawowanie władzy postrzega jako służbę względem swoich poddanych, zaszczytną rolę ale przede wszystkim ogromną odpowiedzialność.


Vari


Jedna z ostatnich osób w której żyłach wciąż płynie krew legendarnych władców Lwiej Skały. Pomimo swoich szlachetnych korzeni, Vari nigdy nie rwała się do władzy, jednak przeznaczenie miało co do niej nieco inne plany. Wygnanie odcisnęło na niej  swoje piętno, Vari zrozumiała, że podzielona pomiędzy skłóconych władców Lwia Ziemia zatraciła swoje wartości. W głowie lwicy powstał jasny plan działania, by z pomocą swojego ukochanego i reszty stada, wskrzesić pierwotne lwioziemskie ideały.
Vari cechuje się łagodnym usposobieniem przy czym szczególną sympatią darzy młode, dla który byłaby w stanie poświęcić wszystko. Nie obnosi się ze swoim statusem a wynikające z jej rangi przywileje wykorzystuje dla dobra swoich poddanych. Pomimo, że zdarzają się jej gorsze momenty to ostatecznie jej dobra strona bierze górę nad chwilową słabością.
                                                                               [Obrazek: yYQwgyh.png]

 „Żyjemy po to, by każdego dnia móc zmieniać nasz świat na lepsze.”
Powitanie: Salut!