Król Lew PBF
Tytuły - Wersja do druku

+- Król Lew PBF (//pbf.krollew.pl)
+-- Dział: FAQ (//pbf.krollew.pl/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Dział: ABC (//pbf.krollew.pl/forumdisplay.php?fid=5)
+---- Dział: Fabuła (//pbf.krollew.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+---- Wątek: Tytuły (/showthread.php?tid=20)Tytuły - Vasanti Vei - 22-06-2012

Tytuły
Posiadany tytuł świadczy o obowiązkach nałożonych na postać i na to, jaką dziedziną życia stadnego się zajmuje. Każdy z nich ma własne właściwości. Przyznawane są przez Przywódców stada bądź Administratorów. 

Niektórym tytułom przyznawane są premiowe punkty doświadczenia z racji wagi, jaką odgrywają. W związku z tym powinno się unikać sytuacji, w której jedna postać otrzymuje wiele takich tytułów.

Tytuły premiowane
▶ Medyk/Młodszy Medyk - Leczy chore i ranne lwy. Medyk dodatkowo posiada wiedzę dot. tworzenia mikstur, młodszy medyk nie potrafi ich sporządzać. Więcej w temacie Medycy i znachorzy.
▶ Mentor - Pełni rolę opiekuna lwiątek. Jego zadaniem jest wychowanie młodzieży na godnych reprezentantów stada.
▶ Posłaniec - Przekazuje członkom innych stad wiadomości od przywódcy swojego stada.
▶ Strażnik - Zajmuje się patrolowaniem i obroną granic stadnych.
▶ Szaman/Młodszy Szaman - Odprawia ceremonie i uroczystości związane z tradycją stada. Ponadto ma kontakt ze światem duchów, co zostało szerzej opisane w temacie Duchy i szamani.
▶ Zastępca - Przejmuje obowiązki przywódcy podczas jego nieobecności.
▶ Wędrowiec - Doświadczony Samotnik, szerzej opisany w temacie Samotnicy.  
▶ Zaklinacz/Młodszy Zaklinacz - Tytuł wyłącznie dla Samotników. Pełni tę samą rolę co Szaman. Więcej w temacie Duchy i szamani.
▶ Znachor/Młodszy Znachor - Tytuł wyłącznie dla Samotników. Pełni tę samą rolę co Medyk. Więcej w temacie Medycy i znachorzy.

Tytuły zwykłe
▶ Książę/Księżniczka - syn/córka króla i/lub królowej.
▶ Matka/Ojciec/Siostra/Brat Przywódcy - czyli wszystkie tytuły związane z powiązaniami rodzinnymi. Nadaje je Przywódca; nie mają one żadnego znaczenia prócz ewentualnej hierarchii w stadzie.
▶ Przyszły przywódca/Następca Tronu - członek stada wybrany przez przywódcę na przyszłego władcę.
▶ Uczeń Medyka/Znachora - adept sztuki medycznej, uczy się o leczeniu, ziołach i truciznach, może samodzielnie zbierać zioła, ale nie potrafi uleczyć pacjenta bez pomocy bardziej doświadczonej osoby. Więcej w temacie Medycy i znachorzy.
Uczeń Szamana/Zaklinacza - adept sztuki szamańskiej. Posiada on umiejętność dostrzegania wszystkich duchów, a także jest w stanie zlokalizować miejsce, w którym przebywa dany duch, jeśli ma do dyspozycji fragment ciała zmarłego. Więcej w temacie Duchy i szamani.